Bemarkingskommunikasie

Bemarkingskommunikasie Vakant

Kommunikasie: is die proses waarvolgens inligting oorgedra word vanaf een party na ‘n ander in ‘n medium waarvan die gekommunikeerde inligting dieselfde mening het vir beide partye.
Die Kommunikasiediensgroep se bestaansrede is om deur middel van kommunikasie samewerking tussen lidmate, onder mekaar asook tussen lidmate en kerkraad, te bewerkstellig. Ons wil ook sorg dat elke lidmaat ‘n ingeligte lidmaat is.