Diakonie

Vakant

Neem veratwoordelikheid vir die reëlings rondom die opname van die dankkoffer en deurkollekte tydens eredienste. Verseker dat die offergeld getel, genoteer en in die kluis geplaas word. Verseker dat die take rondom die voorbereiding van die Nagmaal itv die wyn/vrugtesap, die brood en die tafel gedoen word in samewerking met die Koster. Neem verantwoordelikheid vir reëlings vir die uitdeel van die sakramente tydens Nagmaal.