4 Desember

4 Desember

4 Desember

As ‘n eier van die buitekant af gebreek word, dan eindig lewe. As hy van binne af gebreek word, begin lewe. Alle groot dinge begin vanaf die binnekant af.

 

Gesels saam hieroor