7 Desember

7 Desember

Bid vandag saam.

Sit jou hand op jou kind en bid spesifiek vir elkeen hardop om tafel voor ete. Gee vir elke kind ook ’n beurt om vir julle as ouers te bid.