12 Desember

12 Desember

 

Kyk hierdie video as gesin saam. Wat beteken Immanuel vir julle?