13 Desember

13 Desember

Vir kinders word “Liefde” “T-y-d” gespel.

Speel vandag saam. Dalk kan julle ‘n waterballon geveg hou!