16 Desember

16 Desember

Kwaliteit tyd was in Jesus se bediening baie belangrik.

Bak vanaand saam pannekoek. Gaan lewer sommer ‘n paar by ’n ander gesin af- dalk jou bure.