Sondag 24 Februarie 2019 om 09:00 – Erediens met belydenisaflegging en Nagmaal word gelei deur dr Jurie Schoeman

  • 09:00 Erediens