Huis Aasvoëlkop

Abraham Kriel KinderhuisHuis Aasvoëlkop is verbonde aan Abraham Kriel Kindersorg. Hierdie inrigting is in 1902 opgerig en het ‘n toevlug aan meer as 13 000 kinders oor die afgelope 100 jaar verleen.

Huis Aasvoëlkop is gestig in 2003. Individue wat in Aasvoëlkop en Linden woon het ‘n huis gekoop op die grens van Risidale en Linden om 10 dogters vanuit die hoofkampus van Abraham Kriel Kindersorg te Langlaagte te huisves.

Die huis funksioneer in venootskap met die NG Gemeente Aasvoëlkop wat die geestelike versorging van die kinders as ‘n baie hoë prioriteit sien.

Die huis word bestuur deur ‘n bestuurskomitee bestaande uit inwoners van die onmiddelike omgewing en bestuur van Abraham Kriel Kindersorg. Die komitee sien om na die finansiële behoeftes van die huis. Huisouers in diens van Abraham Kriel Kindersorg versorg die kinders daagliks. Terapeutiese dienste word voorsien deur maatskaplike werkers van Abraham Kriel Kindersorg.

Die huis word daagliks bedryf soos ‘n gewone gesinswoning. Die basiese roetine bestaan uit gereelde maaltye, skoolbywoning, sport en ander aktiwiteite. Oor sommige naweke en vakansiedae akkommodeer “naweekouers” die kinders. Hierdie gesinne bou ‘n verhouding met ‘n kind op wat gewoonlik standhou tot die kind 18 jaar oud is.

Ons kernbedrywighede is om kinders in desperate nood te beskerm; versorg; bemagtig en ontwikkel.

Ons oogmekre is om vir 10 dogters van ‘n tuiste te voorsien; hierdie dogters met hulle gesinne te herintegreer waar moontlik, hulle te ontwikkel, bemagtig en in die samelewing te herintegreer.

Resultate

  • formele onderrig (Van ons dogters is tans ‘n regsstudent, ‘n aptekerswese-student, ‘n lugwaardin en ‘n matrikulant wat gaan inskryf vir ‘n sjefkursus)
  • herstel van kulturele en sosiale bande
  • bekragtiging om verantwoordelikheid te neem vir eie toekoms
  • heropbou van waardes
  • ontwikkeling van vaardighede
  • struktuur van positiewe rolmodelle

Status

Die inrigting is ‘n Artikel 18A instansie. Dit beteken dat borge op belastingvoordele geregtig is. Sertifikate ter stawing van eise word voorsien.

Hoe u kan bydra

  • Maak ‘n eenmalige donasie om te help om ‘n kind te borg.
  • Deponeer fondse direk in ons bankrekening.
  • Borg spesifieke behoeftes van die kinders bv beursfonds

Bankbesonderhede

Bank: ABSA

Tak: Highstraat, Brixton
Takkode: 632005
Rekeningnaam: AKMK/Aasvoëlkop Satelliethuis
Rekeningnr: 4056633837
(Stuur asb bewys van deposito aan Erasmus@icon.co.za sodat die nodige belastingsertifikaat uitgereik kan word)

Kontakbesonderhede

Posbus 84505, Greenside 2034

Tel: 011 888-6685

www.kinderhuis.co.za

Vir meer inligting kliek hier om hul webwerf te besoek.