Kleingroepe

Vakant

Om elke Christen die geleentheid te gee om hul Christenskap saam met mede-Christene in klein groepies uit te leef.

  • Bestudering van God se Woord
  • Omgee en ondersteuning in kleingroepies
  • Beplanning en uitvoer van aksies in die kerk en gemeenskap