Seniorbediening

Seniorbediening

Ondersteuning aan en kommunikasie met die senior lidmate (d.w.s. lidmate van 70 jaar en ouer) van die gemeente.

  • Die senior lidmate word in kleiner groepies ingedeel om kommunikasie en kontak met hulle te vergemaklik –Seniorbedieningsgroep
  • Vrywillige helpers word gewerf om deur die jaar namens die kerk om te sien na die senior lidmate in die groepie waarvoor hulle verantwoordelikheid aanvaar.
  • Die vrywillige helpers skakel met die senior lidmate deur hulle van tyd tot tyd te besoek of te telefoneer veral met verjaarsdae en ten tye van siekte en ander beproewinge.
    Vrywillige helpers verskaf aan senior lidmate wat vervoerprobleme ondervind, oplaaigeleenthede na die kerk vir die erediens, na winkels, mediese dokters, die hospitaal, ens.
  • Een Sondag per jaar word ‘n spesiale diens gehou vir die senior lidmate.

Kontak

Maans Pieters

084 951 5238

OF

Vul die kontak vorm hieronder in en Maans sal vir u kontak.

[wr_contactform id=2140]