Jeug

Die Lighuis

 

Kom word deel van ons jeugbediening en kyk waar jy en jou gesin inpas.

Ons glo in ‘n intergenerasionele bediening asook geleenthede waar spesifieke ouderdomsgroepe apart bymekaar kom om sodoende optimale geloofsvorming te fasiliteer.

 

 

Kinderkerk

 

 

GesinsdiensteReisgroep