Gesinsdienste

Die gesinsdienste is eredienste in die kerkgebou wat een keer ’n kwartaal gehou word. Dit is gerig op jong gesinne (ouers en kinders wat in die laerskool is). Die musiekkeuses, prediking en liturgie word dus ingerig sodat kinders ingetrek word en verstaan. Intergenerasionele skakeling is vir geloofsoordrag baie belangrik en daarom nooi ons lidmate van alle ouderdomme om deel te wees van hierdie eredienste.