Uitreik

Vakant

In plaas van ‘n kerk waar lede Sondae kom sit en luister na die preek en dan weggaan tot volgende Sondag, probeer ons om die gemeente te leer en bewus te maak dat ons buite die Kerk, in ons gemeenskap, sout van die aarde en ligdraers moet wees.