Beplanning

Ondersteuningsdiensgroep wat die Gemeenteraad en ander diensgroepe help met beplanningsaktiwiteite

  • Bestuur die doelwitte van die gemeente
  • Fasilitering van die gemeenteplan
  • Vraelyste vir behoeftebepalings en ander navorsing
  • Fasilitering van gesprekke

Kontak

Adri Drotskie

082 456 5848    adrid@iburst.co.za

OF

Vul die kontak vorm hieronder in en Adri sal vir u kontak.

[ccf_form id=”1363″]