Diensverhoudinge

Diensverhoudinge Die primêre doel is om die verantwoordelikhede tov die bestuur van die personeel van die Gemeente namens die Gemeenteraad te reël. Dit sluit die volgende prosesse in:

  • Keuring en aanstelling van personeel
  • Prestasiebestuur en ontwikkeling
  • Aftredes en uittredes
  • Griewe en dissipline
  • Vergoedingshersiening
  • Personeelbestuurstake soos vergoedingsadministrasie, posbeskrywings en posevaluering, verlofregister, dienskontrakte, rekordhouding, ens.

Kontak

Roelien van den Berg

083 406 6316

OF

Vul die vorm hieronder in en Roelien sal u kontak.

[ccf_form id=”1303″]