Doelwitte

Doelwitte 2016

  • Uitreik na buite die gemeente – na die gemeenskap en na die “wéreld”
  • Bemarkingskommunikasie – uitbrei en vestig binne en buite die gemeente deur effektiewe gebruik van tegnologie.
  • Fasiliteite benut en uitbrei om ‘n plek van stilte (vrede) en saamwees (vreugde en vervulling) te skep
  • Fokus op die Jeugbediening van kinders tot jong volwassenes
  • Groei en vestiging van Kleingroepbediening